Verkeers Zekere Hond


In deze groep gaan we voor het landelijk erkende examen en
de combinaties wie dit examen met goed gevolg afleggen,
kunnen dan gaan trainen voor de internationale IPO I.

Datgene wat eigenlijk het doel is om met een boxer te bereiken, daar de boxer een echte werkhond is.

Overmaas